Theo quy định Domain Name Service Agreement tất cả các mua bán đều là cuối cùng. 


Nếu bạn nhầm lẫn trong khi đăng ký và đăng ký sai tên / đổi ý, muốn đăng ký một tên miền khác nhau, bạn sẽ phải trả phí một lần nữa.