Theo quy định Domain Name Service Agreement tất cả các mua bán đều là cuối cùng. 


Nếu bạn nhầm lẫn trong khi đăng ký và đăng ký sai tên / đổi ý, muốn đăng ký một tên miền khác nhau, bạn sẽ phải trả phí một lần nữa.


Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: