Tại Haravan, bạn có thể cấu hình tên miền theo 2 chế độ:


Để chuyển hướng tất cả tên miền về một tên miền chính, bạn thực hiện như sau:


Bước 1: Trỏ tất cả các tên miền về website. Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


Bước 2: Chọn tên miền chính: 


1. Bạn vào Website ➨ Tên miền ➨ Dùng làm tên miền chính

2. Trong hộp thoại, nhớ tick chọn ô Chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này ➨ Lưu.


Vui lòng xem thêm các bài viết Quản lý tên miền.