Để website của bạn chạy được tên miền riêng, bạn phải hội đủ các yêu cầu sau:

 1. Phải sở hữu được tên miền riêng. Nếu chưa có tên miền riêng, Haravan hỗ trợ bạn mua tên miền.
  Bạn vui lòng xem chi tiết bài hướng dẫn mua tên miền tại đây.

 2. Khi đã có tên miền, bạn trỏ tên miền từ nhà cung cấp.
  Tùy việc bạn lựa chọn nhà cung cấp tên miền nào mà cách trỏ tên miền sẽ có đôi chút khác biệt.
  Bạn vào xem chi tiết tại đây và lựa chọn xem hướng dẫn từ nhà cung cấp phù hợp.

 3. Để tên miền có thể chạy trên hệ thống Haravan.
  Bạn cần thực hiện cấu hình tên miền, xem chi tiết tại đây.