Ngoài việc Haravan web có tính năng Responsive để tương thích với các thiết bị truy cập web, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ứng dụng riêng khi cài ứng dụng mBiz Plus trong kho ứng dụng của Haravan.


Ứng dụng này giúp bạn giữ chân khách hàng cũng như cung cấp cho bạn giải pháp tốt hơn để bạn chăm sóc khách hàng ngay trên chiếc điện thoại di động.


Bạn có thể tham khảo thông tin và liên hệ đối tác phát triển ứng dụng tại đây.