Data History Tracking là ứng dụng có thể giúp bạn làm điều này. Thời gian ứng dụng có thể lưu lại là trong 2 tuần.


Ứng dụng cho phép bạn lưu lại lịch sử chỉnh sửa sản phẩm, lịch sử đơn hàng, và khách hàng. 


Nếu bạn lỡ tay xoá hay chỉnh sửa một sản phẩm nào đó, và muốn quay lại phiên bản trước, Data history trạcking sẽ giúp bạn phục hồi lại sản phẩm đó.


Bạn vui lòng xem chi tiết và cài đặt ứng dụng tại đây.


Nếu có khó khăn khi cài đặt ứng dụng, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ: