Hiện Haravan có ứng dụng Haravan callcenter giúp chủ cửa hàng mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp, với việc quản lý được các thông tin các đơn hàng, thông tin khách hàng đối với các cuộc gọi đến cho shop từ khách hàng. 


Bạn vui lòng xem chi tiết và cài đặt ứng dụng tại đây.


Nếu có khó khăn khi cài đặt ứng dụng, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ: