Hiện Haravan hỗ trợ các ứng dụng đa ngôn ngữ sau: 


Haravan khuyến cáo bạn nên sử dụng ứng dụng Hara Multilanguage, do Haravan phát triển. 


Ứng dụng này quản lý sản phẩm và trang nội dung với nhiều ngôn ngữ khác nhau dễ dàng hơn, giúp tăng số lượng đơn hàng cũng như thu hút thêm người mua hàng.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán