Google Webmaster Tool (hay còn gọi là Google Search Console) là một công cụ miễn phí do Google cung cấp, giúp bạn xác định các sự cố với trang web của bạn, quản lí các liên kết đến website, các từ khóa mà người dùng tìm kiếm để đến được website của bạn,...


Để thực hiện gắn Google Webmaster Tool vào website, bạn vui lòng tham khảo bài viết tại đây.