Google Tag Manager (Trình quản lý thẻ của Google) là một công cụ hỗ trợ rất nhiều trong marketing. 


Để cài đặt Google Tag Manager vào Haravan, bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.