Có thể kể đến một số nguyên nhân phổ biến sau:

  • Hình ảnh có được định dạng đuôi PNG. Có khá nhiều công cụ và trang website chuyển đổi ảnh có đuôi PNG sang các định dạng đuôi khác.
  • Kích thước quá lớn. Kích thước được Haravan khuyến cáo là 1024 x 1024 px (đôi với ảnh hình vuông). Nếu hình ảnh vượt quá kích thước này, khi update sẽ gây chậm cho website.
  • Hình ảnh có dung lượng quá cao. Haravan hỗ trợ hình ảnh có dung lượng tối đa 15 MB, tuy nhiên khuyến cáo nhà bán hàng chỉ nên upload hình ảnh dưới 200 KB.