Việc mất định dạng có thể do giao diện không hỗ trợ định dạng tương ứng hoặc lỗi bug của giao diện.


Bạn nên liên hệ trực tiếp với bộ phận Dịch vụ khách hàng để có được sự hỗ trợ: