Do Coccoc triển khai dịch vụ coccoc shoping: http://coccoc.com/shopping


Vì thế khi vào 1 link sản phẩm, sẽ có gợi ý trên thanh address về 1 trang web khác. Đây là tính năng của coccoc. 


Haravan đã chặn tính năng này.