Nguyên nhân rất nhiều và thường facebook chỉ trả lại một thông báo chung và Haravan sẽ thể hiện cho bạn nguyên nhân đó.


Hãy bảo đảm tài khoản facebook bạn dùng kết nối fanpage với Haravan luôn hoạt động và không có thay đổi gì bất thường.