Harapage chậm tải inbox/comment chủ yếu do hai nguyên nhân:

  • Từ Haravan

  • Từ Facebook 


 

Nguyên nhân

Giải pháp

Haravan

Server dữ liệu của Haravan gặp lỗi.

Khi server của Haravan gặp trục trặc, tất cả dữ liệu sẽ bị ảnh hưởng theo, bao gồm dữ liệu Harapage.

Bộ phận kỹ thuật của Haravan kiểm tra và fix lỗi.

 

Thời gian fix lỗi tầm 1-2 tiếng.

Dữ liệu quá tải tại một thời điểm.

Điều này xảy ra khi một hay một số khách hàng sử dụng Harapage tải quá nhiều dữ liệu lên tại một thời điểm, dẫn đến dữ liệu bị nghẽn và gây lỗi cho hệ thống.

Dữ liệu tự động tải lại bình thường sau một vài phút đến một vài tiếng.  

Facebook

Lỗi server từ facebook.

Dữ liệu của Haravan được lưu tại Facebook trong server loại doanh nghiệp. Khi server này gặp trục trặc, dữ liệu Harapage cũng bị ảnh hưởng theo.

Lưu ý: Server doanh nghiệp khác với Server người dùng. Hai server này hoạt động độc lập với nhau.

Facebook tự ghi nhận lỗi và tự động fix.

 

Thời gian fix lỗi tầm 1-2 tiếng.

 

API Facebook.

API này có thể API chung cho Facebook hoặc API của Haravan với Facebook.

 

Khi API gặp lỗi, tất cả các dữ liệu liên quan sẽ gặp ảnh hưởng, trong đó có Harapage.

Bộ phận kỹ thuật gửi báo cáo lỗi đến Facebook và chờ Facebook fix lỗi.

 

Thời gian fix lỗi tầm mất 2- 5 ngày.

 

Lỗi API Facebook được xem là nghiêm trọng nhất và mất thời gian sửa lỗi nhất.

Các trường hợp khác, người dùng chỉ cần đợi tối đa 1 - 2 tiếng là dữ liệu bình thường trở lại. Đôi khi, dữ liệu Harapage sẽ phục hồi nhanh chóng chỉ trong một vài phút.


Giải pháp tạm thời là bạn thử ngắt kết nối fanpage của bạn ra khỏi Harapage rồi kết nối lại. Nếu vẫn chưa được vui lòng kiểm tra và chuyển các ứng dụng của Haravan ở fanpage thành Mặc định. 


Nếu còn gặp khó khăn, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: