Khi tương tác với khách hàng qua Harapage, bạn có thể chèn các biểu tượng cảm xúc thông qua việc nhấn vào nút mặt cười và lựa chọn biểu tượng mà bạn mong muốn.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.