Harapage hỗ trợ tạo đơn hàng trực tiếp với khách hàng tương tác với fanpage của bạn ngay trong khung giao tiếp. 


Ở góc dưới, bên phải, bạn chỉ cần click nút tròn màu đỏ có dấu + để tạo đơn, lựa chọn sản phẩm và nhập các thông tin liên quan.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.