Chức năng ẩn bình luận chỉ có tác dụng kể từ sau thời điểm bạn chọn vào checkbox ẩn bình luận và chọn Lưu cấu hình.Ngoài ra, bình luận không thể ẩn đối với:

  • Người comment

  • Bạn của người comment

  • Quản trị viên


Bên cạnh đó, cơ chế tự động ẩn comment của Harapage cần sử dụng API của Facebook nên sẽ bị chậm hơn một chút so với việc ẩn trực tiếp comment trên fanpage.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.