Bạn nên thiết lập “Thời gian làm việc” để chia thời gian hỗ trợ khách hàng thành nhiều khung giờ khác nhau tùy thuộc vào quy trình vận hành kinh doanh và hỗ trợ khách hàng của bạn, từ đó thống kế được số lượng tương tác chính xác trên Harapage một cách hiệu quả hơn qua Báo cáo Social.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.