Có thể.


Khi bạn đang tương tác với một hội thoại của khách, ở phần bộ gõ, bạn có thể chọn 1 trong các nút sau:

  • Tìm sản phẩm: bạn có thể gửi một đường link sản phẩm với ảnh đi kèm của các sản phẩm bạn đã nhập vào hệ thống Haravan.

  • Kho hình ảnh: cho phép bạn chọn các hình ảnh mà bạn đã từng tải lên giao diện Haravan, hình ảnh sản phẩm của bạn ở Haravan hoặc index hình ảnh từ một đường link.

  • Tải hình mới: cho phép bạn tải hình từ máy tính của bạn lên.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.