Ở phần bộ gõ khi bạn đang tương tác với khách hàng, bạn ấn vào Tin nhắn mẫu để mở các tin mẫu lên. 


Tại đây bạn có thể nhấn vào biểu tượng thay đổi ở từng tin nhắn để thay đổi nội dung tin đã có sẵn, hoặc nhấn chọn Thêm tin nhắn mẫu để để tạo thêm các mẫu tin nhắn mới.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.