Gắn nhãn vào hội thoại giúp bạn dễ dàng ghi chú nhanh hội thoại để lọc lại hội thoại khi cần. 

Ví dụ: chờ hàng, cần tư vấn, chưa nhận hàng, không lấy hàng…


Bên cạnh đó, gắn nhãn giúp bạn dễ tìm kiếm theo nhãn đã gắn.


Bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.