Khi một cuộc hội thoại được Harapage đồng bộ về, trạng thái của nó là đọc hay chưa đọc quyết định ở hành động tại Harapage.


Để đánh dấu chưa đọc cho đoạn hội thoại, bạn nhấp vào dấu chấm để chuyển màu sắc từ trắng sang xanh.


Để dễ xem hơn, bạn có thể click vào ảnh để phóng to.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.