Trước mỗi hội thoại mà Harapage đồng bộ về, bạn xem biểu tượng để phân biệt:

  • Biểu tượng lá thư cho thấy đó là tin nhắn. 

  • Biểu tượng đàm thoại cho bạn biết đó là bình luận.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.