Để kết nối với Harapage đầu tiên ở trình duyệt bạn cần vào tài khoản facebook có quyền biên tập viên trở lên. 


Lưu ý là nếu bạn đang quản lý Fanpage bằng trình quản lý doanh nghiệp thì khi kết nối sẽ bị báo lỗi. Giải pháp là bạn phân quyền quản trị viên Fanpage cho nhân viên và nhờ nhân viên kết nối giúp.


Tiếp đó ở giao diện Harapage bạn ấn nút kết nối và chọn fanpage bạn muốn kết nối.


Trường hợp bạn muốn ngắt kết nối fanpage, hãy ấn vào nút … và chọn ngắt kết nối.


Bạn vui lòng xem chi tiết bài hướng dẫn Kết nối Harapage.