Harapage sẽ giúp bạn đồng bộ tất cả bình luận và tin nhắn từ fanpage của bạn về để dễ dàng quản lý hơn, tránh sót thông tin của khách hàng.


Các dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng… là đồng nhất giữa Harapage và Website.


Bạn có thể tạo trực tiếp đơn hàng từ Harapage thông qua cuộc hội thoại với khách hàng, giúp bạn chốt đơn dễ dàng hơn.