Cách tốt nhất là xuất file sản phẩm. Tại cột (trường thông tin) barcode, nếu bỏ trống nghĩa là sản phẩm đó thiếu barcode.


Bạn bổ sung barcode trên file rồi nhập danh sách sản phẩm vào hệ thống.


Lưu ý: Bạn phải chọn chế độ Ghi đè url, nếu không sản phẩm cũ không được cập nhật thông tin mà hệ thống sẽ thực hiện nhân đôi sản phẩm. 


Bạn tham khảo thêm bài viết: Tạo và Cập nhật Barcode.