Để tạo Nhóm sản phẩm bạn thực hiện như sau:

  1. Bạn vào Sản phẩm ➨ Nhóm sản phẩm.

  2. Chọn Tạo nhóm sản phẩm

  3. Sau đó bạn điền các thông tin của Nhóm muốn tạo.

  4. Lưu lại là được.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.