Bạn có thể nhập các nhãn đặc biệt nổi bật của sản phẩm vào phần nhãn để làm bộ lọc tìm kiếm sản phẩm hoặc tạo nhóm sản phẩm tự động, mỗi nhãn cách nhau bởi dấu “,”.


Với một số trường hợp đặc biệt, nhãn có thể sử dụng làm bộ lọc cho giao diện (theo nhu cầu, sở thích) hoặc gắn các icon cho sản phẩm (Bán Chạy, Giá sốc, Khuyến mãi, New,..) thông qua việc code HTML.