Nếu bạn đang tạo 1 sản phẩm mới, bạn nhấp vào nút Chọn hình, và tải các hình từ máy hình của bạn lên. 


(Tối đa 1 lần tải là 10 hình, trường họp nhiều hơn 10 hình, hãy Lưu sản phẩm lại rồi Chọn hình tiếp).Trường hợp bạn đang chỉnh sửa lại 1 sản phẩm, bạn có thể chọn Chọn hình từ máy tính của mình lên hoặc ấn Thêm bằng URL để dán link hình ảnh từ 1 nguồn khác.Mẹo: Khi bạn tải hình sản phẩm lên, hình đầu tiên bạn tải sẽ là hình đại diện chính của sản phẩm. Bạn có thể dễ dàng thay đổi nó bằng cách cầm hình bạn muốn, rồi kéo bỏ qua vị trí hình đại diện.