Đăng ký nhận tin giúp bạn chủ động thông báo thông tin hay các chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Để cài đặt chức năng Đăng ký nhận tin cho website, bạn vào đây xem hướng dẫn chi tiết.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được nhận sự hỗ trợ: