Có 2 cách thêm nút Like và Share:

  1. Sử dụng ứng dụng Social Sharing Buttons, xem chi tiết tại đây.

  2. Tùy chỉnh trong giao diện.


Nếu trong thiết lập giao diện bạn chưa có sẵn cấu hình Like và Share facebook, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: