Nếu trong thiết lập giao diện bạn chưa có sẵn cấu hình hotline, bạn có thể tham khảo link hướng dẫn tạo thêm nút Hotline cho website tại đây


Trường hợp bạn không xử lý được bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: