1. Giúp bạn vận hành kinh doanh được tiện lợi, nhanh chóng và đơn giản hơn; theo dõi thông tin đơn hàng - vận chuyển tập trung tại một hệ thống, từ đó tăng hiệu suất và giảm chi phí vận hành.


2. Cập nhật trạng thái vận chuyện ngay tại hệ thống, dễ dàng kiểm tra các trạng thái vận chuyển. Qua đó, tăng tỉ lệ thành công đơn hàng.


3. Dễ dàng đối chiếu COD, giúp bạn tránh được thất thoát công nợ.


4. Có cơ sở để so sánh giá giữa các nhà vận chuyển khác nhau, từ đó tối ưu chi phí giao hàng.