Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm phát sinh số đặt bằng số tồn dù không có đơn hàng chưa giao hoặc phiếu điều chuyển

Vấn đề: 


Sản phẩm tại kho hàng phát sinh số đặt bằng số tồn dù không có đơn hàng chưa giao hoặc phiếu điều chuyển.


Kiểm tra:


Kiểm tra xem các sản phẩm đó có nằm trong kho không khả dụng không. Kho không khả dụng là kho dùng để lưu trữ hàng hoá bị lỗi, hỏng hóc không bán được. Hàng hoá lưu trữ trong kho này không được hệ thống sử dụng để bán trên tất cả các kênh bán hàng nên số tồn và số đặt sẽ luôn bằng nhau. 


image


Lưu ý:


Kho hàng đã tạo và đã từng chứa tồn kho, lịch sử điều chuyển, điều chỉnh sản phẩm,... hệ thống Haravan không xho phép xóa kho hàng được nữa. Nếu muốn xóa sản phẩm hoặc làm mất số đặt thì có thể điều chỉnh cho sản phẩm tại kho không khả dụng về 0 hoặc điều chuyển qua kho khác, số đặt sẽ mất theo. 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google