Bắt đầu một topic mới

Không tự động đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan

Sau khi kiểm tra tất cả các thông tin đồng bộ đã đúng rule giữa Haravan và KiotViet nhưng sản phẩm vẫn không tự động đồng bộ, cần kiểm tra xem khách hàng có sử dụng bất kỳ app nào trên KiotViet hay không, nếu có:


Nguyên nhân: khi khách hàng sử dụng thêm 1 app bất kỳ từ KiotViet, webhook của app đó sẽ vô tình thay thế webhook của Haranvan dẫn đến hệ thống không tự động cập nhập và đồng bộ.


Giải pháp: đối với trường hợp này sẽ có 2 cách xử lý:

1. Nếu khách hàng đồng ý ngưng sử dụng app từ KiotViet: tạo support nhờ anh Giang kết nối lại webhook của Haravan, điều này có nghĩa sẽ xóa webhook của app và khách hàng không sử dụng được nữa.


(hình ví dụ khách hàng sử dụng app Giao hàng từ KiotViet)


2. Nếu khách hàng vẫn muốn sử dụng app từ KiotViet: khi có bất kỳ thay đổi thông tin về sản phẩm hoặc tồn kho từ KiotViet, để cập nhật được sang Haravan cần vào trang admin của Haravan -> ứng dụng -> KiotViet -> lưu và đồng bộ sản phẩm, điều này có nghĩa sẽ đồng bộ lại tất cả sản phẩm từ đầu.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google