Bắt đầu một topic mới

Lỗi hiển thị nội dung trên Messenger Bot gắn trên Website

Khi KH nhắn tin vs Fanpage trên Messenger Bot trên Website thì xuất hiện nội dung không được cài đặt trên các công cụ của Trợ Lý Chat mà hiển thị nội dung khác. Nội dung này khách set-up đã từ 2019 nhưng bh tự nhiên xuất hiện lại và chỉ gửi trên một vài khách hàng chứ không phải tất cả đều bị.


Nguyên nhân: Khách cài đặt công cụ Facebook Comment có chọn gửi tin nhắn Opt-in, vì vậy những khách nào đã từng bình luận ở bài viết có cài công cụ này, chỉ cần nhắn tin sẽ tự động gửi tin nhắn Opt-in


Giải Pháp: Tắt Facebook Comment hoặc bỏ chọn gửi tin nhắn Opt-in

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google