Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng không lấy đúng phí vận chuyển khách đã setup

Vấn đề: KH đã setup phí vận chuyển nhưng khi đơn hàng lên thì không ghi nhận phí vận chuyển, phí 0 đồng (KH set up phí giao cho đơn này đúng là 30k)Giải pháp: kiểm tra kỹ chỗ địa chỉ trên đơn hàng, nếu là địa chỉ thanh toán có thể là do khách lúc đơn lên, sản phẩm chưa có check chọn cho phép giao hàng (có thể chỉ cho nhận tại cửa hàng) nên địa chỉ trong đơn là địa chỉ thanh toán chứ không phải địa chỉ giao hàng.Đồng thời, có thể đơn đó khách chưa click cho giao hàng, lên đơn tạo admin nhưng chọn kênh là web.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google