Bắt đầu một topic mới

Xử lý số đặt của sản phẩm

Sản phẩm có số Đặt phải kiểm tra các  trường  hợp sau để số  đặt  về  = 0


1. kiểm  tra  đơn  hàng  xem  sản  phẩm  này  đã  xử lý  giao  hàng  hết  chưa, các  đơn  hàng  phải  ở  trạng  thái  đã  giao hàng hoặc đơn  huỷ

2. Nếu  khách sử dụng  tồn kho nâng cao, check  xem  phiếu  điều  chuyển  có sản phẩm này mà  chưa xuất/nhập hàng  không, nếu  có  thì  xử  lý  phiếu  này

Nếu  trường hợp check đủ  nhưng số đặt vẫn còn thì báo bug để team dev xử lý lại kho.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google