Bắt đầu một topic mới

Lỗi không hiển thị kho hàng khi bật quản lý tồn kho

Vấn đề: Không hiển thị kho hàng tại chi tiết biến thể của sản phẩm khi bật quản lý tồn kho


Việc on/off quản lý tồn kho sản phẩm sẽ có 2 trường hợp:


Trường hợp 1: Lúc tạo sản phẩm em KHÔNG chọn quản lý tồn. Sau đó em edit sản phẩm và chọn có quản lý tồn. Vì lúc tạo KHÔNG có quản lý tồn nên hệ thống không có lịch sử gì về tồn kho của sản phẩm này ở bất cứ kho hàng nào. Do đó khi bật "Có quản lý tồn" thì sẽ sản phẩm đó không nằm trong kho hàng nào. 
Giải quyết: Vì là rule hệ thống, chỉ cần tạo phiếu điều chỉnh/mua hàng cho sản phẩm thì sẽ tự động đưa vào kho hàng.


Trường hợp 2: Sản phẩm trước đó có quản lý tồn => sau đó off quản lý tồn và bán hàng 1 thời gian => sau đó bật lại quản lý tồn. Case này thì sẽ hiển thị lại đầy đủ 4 thông số tồn kho và các kho mà sản phẩm này trước khi có số tồn.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google