Bắt đầu một topic mới

Không hiển thị đơn hàng khi tạo đơn ở HaraSocial


1 trong những nguyên nhân: Do mất quyền admin


Cụ thể, để gửi được template thông tin đơn hàng thì phải có whitelist một số domain. Để whitelist các domain đó thì cần phải có quyền admin của fanpage thì mới được phép làm.


Tuy nhiên, việc gỡ whitelist domain có thể diễn ra ở cả trên fanpage lẫn ở Harasocial đều được. Tuy nhiên, khi domain bị gỡ khỏi whitelist thì hệ thống sẽ không check được là được gỡ ở đâu (trên fanpage hay trong Harasocial) và ai gỡ (vì có thể có rất nhiều người có quyền admin).Giải pháp:  Dùng tài khoản có quyền Admin trên fanpage kết nối lại page để làm mới quyền admin. Sau đó vào cấu hình công cụ xem đã có thêm domain app.harasocial.com chưa. Nếu kết nối lại thấy có domain nghĩa là đã được làm mới quyền. Cửa hàng có thể đặt đơn hàng để kiểm tra xem đã hiển thị đầy đủ chưa.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google