Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng Tiki đổ về sao giá tiền đơn hàng Tiki lại khác với giá tiền đơn hàng HRV

Ví dụ trường hợp này.

- Giao diện quản lý Tiki có tổng giá trị giữa người bán và Tiki là 90k.

Cột "Phí trả Tiki" là phí giữa người bán và Tiki chiết khấu với nhau, và phí này ngừoi bán phải trả Tiki.

Còn khi người mua hàng họ vào mua sản phẩm này thì giá sản phẩm là 90k, và phí vận chuyển sẽ dựa theo phí của Tiki đưa ra cho người mua. ( phí vận chuyển này không liên quan đến người bán và người bán sẽ không biết và không quản lý được vì phí này giữa người mua và Tiki)

- Khi đơn này đổ về HRV sẽ có giá trị bill như sau:

Giá sản phẩm sẽ là 90k theo đúng giá trị sản phẩm của người bán.

Còn vận chuyển 2k là phí của ngừoi mua với Tiki ( phí này API bên Tiki đổ về cho HRV dựa theo phí vận chuyển của người mua trả phí vận chuyển nên sẽ đổ về để tính doanh thu chi trả của khách hàng)

Lưu ý thêm ở trường hợp khác: Nhiều đơn hàng cũng sẽ có thêm cột giảm giá cũng sẽ lấy theo giảm giá riêng của Tiki với ngừoi mua, chứ không lấy theo giảm giá của HRV tạo admin.

- Đúc kết lại như sau :

Thu nhập của Seller chỉ phụ thuộc 100% vào 

+ giá tri sản phẩm (price, quantity)

+ các phí mà Seller phải chịu (fees)

+ các discount mà Seller khuyễn mãi cho Customer


Và KHÔNG PHỤ THUỘC TRỰC TIẾP vào giá trị đơn hàng mà Tiki thu của Customer, do giá trị đơn hàng này còn có discount của Tiki, Shipping free của Tiki...

Do Seller không giao dịch trực tiếp với Customer.


Ticket : https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/252801

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google