Bắt đầu một topic mới

Cơ chế đánh dấu chưa đọc trên Harapage với Harasocial

- Trên harapage: các tin nhắn của page không được gửi ra từ harapage ( mà được gửi từ harafunnel, từ facebook hoặc từ hệ thống khác) sẽ tự động đánh dấu chưa đọc.

- Trên harasocial: các tin nhắn không cần biết từ hệ thống nào, miễn tin nhắn cuối cùng trong hội thoại từ page gửi ra, thì sẽ đánh dấu là đã đọc.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google